Posts Categorized: טיולים בירושלים

טיולי מסתורין וסודות בירושלים

ירושלים של חוקרים טיולי מסתורין וסודות בירושלים בצילם של העצים בבית-הקברות הפרוטסטנטי השליו בהר ציון ישנו קבר אחד, צנוע ופשוט, ועליו מתואר הירוגליף של סמל החיים המצרי. איש לא היה חושב שזהו קברו של סר פלינדרס פיטרי, אבי הארכיאולוגיה המודרנית! סודותיה של ירושלים שזורים בסיפורי החיים של שלל החוקרים, ההרפתקנים ומיני התמהונים שהעיר משכה אותם… Read more »

טיול חנוכיות

טיול חנוכיות בירושלים "הנרות הללו אנו מדליקים, הנרות הללו" על הנסים ועל הנפלאות ועל התשועות ,ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם .בזמן הזה" איו מדליקין נרות חנוכה קודם שתשקע החמה אלא עם שקיעתה, לא מאחרין ולא מקדימין….מדליק והולך עד שתכלה רגל מן השוק. מי שלא חווה טיול חנוכיות בירושלים העתיקה, לא חווה את חג החנוכה… Read more »